League: Maj 22

Mika Pulkkinen

Finsk sisu i ådrorna. Bagen innehåller 13 klubbor och en kniv eller 13 knivar och en klubba?