League: Juni 22

Olof Hill

Försäsongen på soffan med foten i högläge. En hälsena kortare åter på banan.